Proxip
Diensten Equipes V&A Contact Plan
Services

Services

PROXiP kan u vertegenwoordigen bij de volgende instanties:

- Europees Octrooibureau (EOB)
- Frans Octrooibureau (l’Institut National de la Propriété Industrielle)
- Octrooicentrum Nederland
- Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom
- Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO - Europees Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, het OHMI / merken, tekeningen en modellen)

Bovendien kan PROXiP u vertegenwoordigen bij andere instanties zoals het Amerikaanse US Patent and Trademark Office (USPTO), met behulp van internationale partners.

Wij bieden een breed scala aan diensten. Een toelichting bij iedere dienstsoort (+) is in het Engels.
  1. Verwerving van rechten
Onze diensten op het gebied van verwerving van rechten bevat uiteraard de basiselementen:
    * opstellen van een octrooiaanvraag (+)
    * indienen van een octrooiaanvraag (+)
    * initiëren van de nationale/regionale fase van een internationale aanvraag (PCT) (+)
    * beantwoorden van officiële brieven tijdens de verleningsprocedure (+)
    * betaling van taksen verbonden aan de verleningsprocedure (+)
    * vertaling van Europese octrooiconclusies in het Frans (+)
    * geldigmaken van een Europees octrooi in aangewezen landen (+)

Onze dienstverlening bevat echter ook andere aspecten met betrekking tot de verwerving van rechten:
    * octrooieerbaarheid van een uitvinding (+)
    * rechthebbende op een octrooi (+)
    * aanvraagstrategieën (+)
    * uitvindingen door werknemers (+)
    * verwerving door overdracht (+)
    * vertrouwelijkheid. (+)

  1. Exploitatie van rechten
    * opstellen van een exploitatiestrategie (+)
    * opstellen van ”waarschuwingsbrieven” (+)
    * ondersteuning bij licentieonderhandelingen of overdracht (+)
    *opstellen van een licentieovereenkomst of overdracht (+)
    * procedure van bewijsvergaring met behulp van een deurwaarder (+)
    * inbreukprocedures (+)

  1. Beheer van rechten
    * herziening/evaluatie van een octrooiportefeuille (+)
    * advies over "interne" overdrachten van rechten (+)
    * inschrijving van licenties en overdrachten in de octrooiregisters (+)
    * betaling van jaartaksen voor het instandhouden van een octrooi (+)

  1. Bescherming tegen rechten van derden
    * identificatie van rechten, monitoring (+)
    * evaluatie van rechten van derden (+)
    * strategie ten opzichte van rechten van derden (+)
    * oppositie tegen een Europees octrooi (+)
    * opstellen van antwoordbrieven (+)
    * ondersteuning bij onderhandelingen (+)

Copyright Proxip 2023 - Tous droits réservés - Mentions légales - Réalisation Wildcard 2007