Proxip
Diensten Equipes V&A Contact Plan
Equipe

Equipe

Gérard Den Braber Franck Gabriel
Gérard den Braber Franck Gabriel

Gerard Den Braber Franck Gabriel
Gérard DEN BRABER

Kwalificaties:
Europees octrooigemachtigde (1996)
Frans octrooigemachtigde (2000)
Nederlands octrooigemachtigde (1996)
Europees merken- en modellengemachtigde (1996)

Diploma:
Elektrotechnisch Ingenieur (1985)
Technische Universiteit Delft

Nationaliteit: Nederlandse en Franse

Talen: Engels, Frans, Duits en Nederlands

+33 (0)1 43 21 14 92
gdenbraber@proxip.com
Donwload the VCARD

Gerard is medeoprichter van PROXiP, dat in 2004 van start ging. Hij werkt op het hoofdkantoor van PROXiP. Zijn activiteiten omvatten onder andere adviesdienstverlening, opstellen van octrooiaanvragen, dienstverlening m.b.t. octrooiverleningsprocedures.

Na zijn diploma als ingenieur ging Gerard werken als onderzoeker binnen het researchlaboratorium van Philips, Eindhoven (Natuurkundig Laboratorium) op het terrein van de geïntegreerde zenders-ontvangers. Hij heeft diverse uitvindingen gedaan waarvoor vervolgens octrooien werden aangevraagd. In 1992 voegde Gerard zich bij de afdeling intellectueel eigendom van Philips, waar hij een solide basis kreeg in het opstellen van octrooiaanvragen en in het behandelen van octrooiprocedures in hightech sectoren. Hij behaalde al snel zijn kwalificaties als Nederlands en Europees octrooigemachtigde.

Gerard is vanaf 1997 gevestigd in Parijs, waar hij zijn Franse kwalificatie behaalde. In 2001 kwam hij bij Schlumberger voor de functie als leidinggevende van de afdeling intellectueel eigendom van de business chipkaarten, die momenteel onderdeel uitmaakt van Gemalto. Hij leidde een team van 5 ingenieurs/octrooigemachtigden en adviseerde de business over vele onderwerpen m.b.t. intellectueel eigendom, zoals geschillen, inbreukzaken, licenties, overdrachten, acquisities en de contractuele aspecten intellectueel eigendom.


Franck GABRIEL

Kwalificaties:
Europees octrooigemachtigde (2002)
Frans octrooigemachtigde (2009)

Diploma:
Master of Science in Fysica (1994)
CEIPI - Centre d'Etude International de la Propriété Industrielle
(1996)

Nationaliteit: Franse

Talen: Frans, Engels en Duits

+33 (0)6 26 91 04 91
fgabriel@proxip.com
Download the VCARD

Franck is medeoprichter van PROXiP, dat in 2004van start ging. Hij werkt voornamelijk in de Elzas waar hij PROXiP's correspondent is. Zijn activiteiten omvatten onder andere adviesdienstverlening, opstellen van octrooiaanvragen, dienstverlening m.b.t. octrooiverleningsprocedures.

Franck bezit een Master of Science diploma in de natuurwetenschappen en heeft een proefschrift geschreven over wetenschappelijke instrumenten. Hij heeft een diploma van het CEIPI (Centre d'Etude International de la Propriété Industrielle) te Straatsburg. Ook heeft hij onderzoek gedaan in de sectoren ontvangers, microsystemen en de ontwikkeling van halfgeleideronderdelen aan de Technische Hogeschool van Karlsruhe (Duitsland).

Franck begon zijn carrière in de wereld van het intellectueel eigendom als octrooi-ingenieur voor het Franse ministerie van Defensie in 1996. Vervolgens ging hij werken bij Schlumberger, waar zijn functies evolueerden in verschillende technologische sectoren waar Schlumberger actief was. Vanaf 1998 was hij octrooi-ingenieur en vervolgens leidinggevende van de afdeling intellectueel eigendom voor de activiteiten van Schlumberger op het gebied van systemen en meters voor elektriciteit, gas en water. Vanaf 2002 heeft hij de afdeling intellectueel eigendom voor Telecom softwareproducten geleid om vervolgens ondersteuning te bieden aan de activiteiten voor chipkaarten en terminals voor elektronische transacties. Binnen Schlumberger kwam hij in aanraking met alle aspecten van intellectueel eigendom: van acquisitie van rechten tot licentieonderhandelingen, inbreukprocedures, investeringen en desinvesteringen, bewustmaking en training op het gebied van intellectueel eigendom en contractuele aspecten.

Franck is een Europees octrooigemachtigde. Hij is lid van de EPI en is van 2002 tot 2006 opleider geweest voor de ASPI-opleiding tot het Europees octrooigemachtigde examen. Zijn expertisegebieden omvatten in het bijzonder de sensortechnologie, instrumentatie (wetenschappelijk en medisch), voorzieningen en systemen voor het meten van nutsvoorzieningen, telecommunicatie en netwerken, chipkaarten, mechanica voor de automobielindustrie (remsystemen) en software.Copyright Proxip 2023 - Tous droits réservés - Mentions légales - Réalisation Wildcard 2007